Focus Group Tartışması

Odak grup görüşmeleri, grupların, alt grupların kendilerinin de bilinçli, yarı bilinçli veya bilinçsiz oldukları psikolojik ve sosyo-kültürel özellikler ve yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi almayı, davranışları ve bu davranışların arkasındaki nedenleri öğrenmeyi amaçlayan niteliksel bir yöntemdir. Grup tartışmaları moderatör eşliğinde belirli sayıda katılımcının bir araya gelerek önceden belirlenen konu hakkında görüş ve düşüncelerini anlattıkları kalitatif bir araştırma yöntemidir.

Derinlemesine Görüşmeler

Belirli bir konunun yapısını, ilişkiselliğini ve örüntülerini tümevarım yaklaşımıyla, detaylı şekilde incelemeyi amaçlayan ve doküman incelemesi, görüşme, gözlem gibi çeşitleri bulunan bir nitel veri toplama tekniğidir. Mülakat ya da görüşme tekniği, nitel araştırmalarda en çok başvurulan ve en temel veri toplama tekniklerinden biridir. Yarı-yapılandırılmış, yapılandırılmamış, derinlemesine, sözlü tarih gibi çeşitleri bulunmaktadır. Katılımcının bir konu hakkındaki kişisel deneyimlerini, bakış açısını ve düşüncelerini kendi ifadeleri ile anlatmasına olanak tanıyan esnek bir yöntemdir.

Etnografik Ziyaretler

İnsanların bir ürünle olan etkileşimini ve bu etkileşim sırasında sergiledikleri davranışları anlamak için ne yaparsınız? Açıkçası bunun için onları gerçek yaşamlarında, bulundukları ortamda gözlemek gibisi yok. Kullanıcı deneyimi araştırmalarındaki saha çalışmaları da işte bu yüzden son derece önemli. Kullanıcılarınızı anlamak veya prototiplerinizi test etmek için doğrudan kaynağa, yani kullanıcılara yönelmelisiniz. Saha çalışmaları ve kullanıcılarla deneyimlediğiniz bire bir etkileşim, onların ihtiyaç, davranış ve hedeflerini daha iyi anlamanızı sağladığı için en etkili tasarımları yaratmanıza da yardımcı olur.

Gizli Müşteri Çalışmaları

Gizli müşteri çalışması, gözlem yapan kişinin gözlemci kimliğini gizleyerek hizmet alması, daha sonra aldığı hizmeti ve hizmet aldığı kişiyi ve/veya satış-hizmet noktasını tanımlı kriterler üzerinden değerlendirmesidir. Gizli Müşteri Araştırması; kendinizi müşteri gözüyle görmenizi sağlayan en etkili yöntemlerden biridir. Gizli Müşteri Araştırması” profesyonel ya da gerçek müşterilerin önceden eğitilerek hizmet süreçlerini ölçümlemeleri, deneyimlerini ayrıntılı ve tarafsız bir biçimde rapor etmeleri eylemidir.