Belirli bir konunun yapısını, ilişkiselliğini ve örüntülerini tümevarım yaklaşımıyla, detaylı şekilde incelemeyi amaçlayan ve doküman incelemesi, görüşme, gözlem gibi çeşitleri bulunan bir nitel veri toplama tekniğidir. Mülakat ya da görüşme tekniği, nitel araştırmalarda en çok başvurulan ve en temel veri toplama tekniklerinden biridir. Yarı-yapılandırılmış, yapılandırılmamış, derinlemesine, sözlü tarih gibi çeşitleri bulunmaktadır. Katılımcının bir konu hakkındaki kişisel deneyimlerini, bakış açısını ve düşüncelerini kendi ifadeleri ile anlatmasına olanak tanıyan esnek bir yöntemdir.

Derinlemesine görüşmeler grup ortamında detayına girilemeyecek kişisel ya da hassas bilgiler alınmak istendiğinde kullanılan ideal bir yöntemdir. Sinüs piyasa araştırma; kalitatif araştırmalar kapsamında katılımcının özgürce konuşması ve gerçek hislerini ortaya koyabilmesi için, özellikle kişisel ve hassas konularda, tam yapılandırılmamış serbest bir akış planının uygulanabileceği şekilde hedef kişilerle birebir derinlemesine görüşmeler gerçekleştirmektedir.