Odak grup görüşmeleri, grupların, alt grupların kendilerinin de bilinçli, yarı bilinçli veya bilinçsiz oldukları psikolojik ve sosyo-kültürel özellikler ve yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi almayı, davranışları ve bu davranışların arkasındaki nedenleri öğrenmeyi amaçlayan niteliksel bir yöntemdir. Grup tartışmaları moderatör eşliğinde belirli sayıda katılımcının bir araya gelerek önceden belirlenen konu hakkında görüş ve düşüncelerini anlattıkları kalitatif bir araştırma yöntemidir. Katılımcılar araştırma konusu ve kapsamına bağlı olarak belirlenir. Grup tartışmaları genelde 7-8 katılımcıdan oluşur. Amaca bağlı olarak 4-5 katılımcıdan oluşan mini gruplar da söz konusudur. Grup tartışmaları ortalama 1,5 2 saat süreli olur. Küçük grup tartışmaları, davranış bilimlerinde çok önemli yeri olan yöntemlerden biridir.

Odak grup tartışmalarının amacı, belirlenen bir konu hakkında katılımcıların bakış açılarına, yaşantılarına, deneyimlerine, eğilimlerine, fikirlerine, duygularına, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine ve çok boyutlu nitel bilgi edinmektir. Odak grup tartışmaları, son yıllarda eylem araştırmalarında sıklıkla kullanılan nitel bir araştırma tekniğidir. Nitel araçlarla yapılan değerlendirmelerde ortaya çıkan sonuçların derinlemesine incelenmesi ve raporlanması amacıyla kullanılır. Odak grup tartışmalarından elde edilen detaylı veriler, birebir görüşmeler ve anketler için sağlam bir temel oluşturmaktadır.