Basılı bir soru formu kullanarak iş ortaklarımızın hedef kitlesi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarda müşterilerimizin ihtiyacına ve hedef kitlesinin özelliklerine yönelik güvenilir veriler elde ediyoruz.

Yüz yüze görüşmelerde;
• Bir veya daha fazla ürün deneme testleri
• Mevcut ya da planlanan ürün fiyat araştırmaları
• Ürün kullanım ve alışkanlıkları ölçümlemesi
• Hizmet memnuniyet ölçümlemesi
• Geliştirilmesi planlanan unsurların prototip veya görselleri üzerinden tüketici üzerindeki etkinliğin ve beğenilirliğinin ölçümlenmesi
• Reklam öncesi & sonrası algı ve bilinilirlik ölçümlenmesi.
• Ziyaretçi talep, görüş, öneri, şikayet ve memnuniyetlerin tespiti.
• Çalışanların belirlenmiş gizlilik şartları kapsamında memnuniyetlerinin ölçümlenmesi.
• Siyasi ve sosyal kapsamda kamuoyunun tercih ve düşüncelerinin ölçümlenmesi
• İtibar araştırmaları